model 5S

Utrzymanie porządku i prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów w dużej jednostce może być kłopotliwe. Na szczęście wraz z ewolucją kultury organizacyjnej wymyślono na to kilka sposobów. Jednym z nich jest tzw. model 5S, czyli specjalny zestaw technik, który pozwala na zachowanie ładu pracy, co z kolei powinno przełożyć się na wydajność funkcjonowania całego mechanizmu. Nazwa 5S wzięła się od pierwszych liter 5 czynników, a jest to: sortowanie, systematyka, sprzątnie, standaryzacja, samodyscyplina. Model pochodzi z Japonii, gdzie czynniki tłumaczone są, jako seiri, seiton, seiso, seiketsu, shituske.

Gdzie stosować?

Model 5S pozawala na właściwą organizację środowiska pracowniczego i jest częściowo połączony z zagadnieniami Lean Management, i Lean Manufacturing. Stosowanie takich metod pozwala zwiększyć stabilność procesów np. w firmach produkcyjnych. Metoda nastawiona jest w głównej mierze na przemysł, aczkolwiek z powodzeniem można z niej zapożyczać również do innych segmentów rynku.

Jak wdrażać?

O 5S uczy się zarówno na studiach z zarządzania, jak i organizuje specjalne szkolenia dla pracowników, które to z pewnością są dobrą inwestycją. Badania nad firmami, które zaczęły stosować ten model, jednoznacznie wykazują, że wyszło im to na dobre. Wdrożenie 5S nie jest trudne, a do jego prawidłowego odbioru konieczne jest dokładne zrozumienie prawideł rządzących organizacją firmy i produkcji i późniejsze przekształcenie poszczególnych jego części tak, aby działały zgodnie z 5S i znalazły swoje odzwierciedlenie w prawidłowo działających procesach.

Model w skrócie

Metodę można przyrównać do pewnego rodzaju cyklu, gdzie każde z 5S wynika z poprzedniego. Od sortowania, czyli usuwania ze stanowisk pracy wszystkiego do zbędne, przechodzi się do systematyki, czyli np. znakowania wyposażenia i narzędzi użytkowanych do pracy. Następnie ważne jest sprzątanie, czyli uporządkowanie stanowiska, na którym będą prowadzone czynności. Wszystkiemu przyświeca standaryzacja, czyli określenie standardów rozmieszczenia tego wyposażenia i narzędzi. Ostatnie z 5S to samodyscyplina, czyli niejako czynniki spajający wszystkie poprzednie. Polega na wyrobieniu nawyku przestrzegania wcześniejszych 4 podpunktów.

Ciężko jednoznacznie orzec, który z 5S jest najważniejsze. Należy pamiętać, że tylko skrupulatne przestrzeganie każdego z osobna może dać zamierzony efekt. Ważne jest również to, aby nie traktować ich odrębnie, a bardziej jako całość, co z pewnością przełoży się na wydajniejszą pracę poszczególnych jednostek, a w końcu na globalny sukces całej organizacji. Dowiedz się więcej o 5 S, i zobacz czy i u Ciebie pomoże stworzyć ład i porządek – nie tyko w miejscu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here