Nowa solidarna odpowiedzialność, czym jest

Dnia 1 stycznia 2020 r. wraz z nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku prowadzenia białej listy podatników, weszła związana z tym odpowiedzialność solidarna. Wiąże ona podmioty dokonujące zapłaty za kupiony towar lub usługę. Jedak, co więcej, kryje się pod tym zagadnieniem?

Biała lista podatników jest o tyle związana z nowo wprowadzoną odpowiedzialnością, że w przypadku niedostosowania się do warunków, jakie stawia nam ustawodawca, będą grozić nam poważne sankcje. Taka sytuacja dotyczy podatnika, który dokona płatności na inne konto niż wskazane na białej liście podatników, wtedy nowa solidarna odpowiedzialność w VAT będzie dotyczyć podmiotu nabywanego i usługodawcy.

Odpowiedzialność solidarna polega na odpowiadaniu całością swojego majątku za podatkową zaległość (jest to wysokość kwoty, która została uiszczona na inny rachunek bankowy niż wskazany na liście). Co więcej, zastosowana zostanie ona również w przypadku, gdy zapłata dokonana będzie przez pośrednika. W tym przypadku za zaistniałą sytuację odpowiada pośrednik, a nie wcześniej wspomniany nabywca.

Jak więc uchronić się od niekorzystnych dla przedsiębiorców konsekwencji związanych z wprowadzonymi od 2020 r. przepisami? Warto wspomnieć o wyłączeniach nowej odpowiedzialności podmiotów. Jej zastosowanie nie będzie miało miejsca w przypadku, gdy przedsiębiorca złoży odpowiednie zawiadomienie o uiszczeniu należności na odpowiedni rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT. Zawiadomienie (ZAW-NR) składane jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiednio właściwego podmiotu wystawiającego fakturę. Co ważne, zawiadomienie te należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Dodatkowo, by uniknąć niekorzystnej dla nas sytuacji, możliwe jest zastosowanie zapłaty zgodnej z mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Z pewnością przy skorzystaniu z odpowiedniej kadry księgowości oraz związanych z tym systemów, łatwo będziemy mogli zweryfikować odpowiednio numery rachunków bankowych sprzedawców, którzy są obecni na białej liście podatkowej VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here