Aby rozpocząć karierę na stanowisku audytora należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć na specjalistycznym kursie ISO organizowanym przez jednostkę certyfikacyjną. Audytor musi przede wszystkim doskonale znać normę, którą zamierza kontrolować. Ponadto niezbędne jest też posiadanie wiedzy merytorycznej dotyczącej przeprowadzania audytu oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie. Bardzo ważne jest dobre rozumienie roli audytora oraz umiejętność rozwiązywania problemów, które wynikają z pełnionych obowiązków. Kurs ISO pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też przedyskutowanie trudności z wieloletnimi praktykami oraz wykonanie ćwiczeń praktycznych.

Osobowość audytora

Odpowiednia wiedza i umiejętności na stanowisku audytora są niezbędne. Warto jednak podkreślić, że bardzo ważne są też pewne umiejętności miękkie, a nawet cechy charakteru. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki należy być dokładnym i  wnikliwym. Warto posiadać wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz być empatycznym. Ważne jest też sprawne wyciąganie wniosków z poczynionych obserwacji. Audytor powinien też cechować się dużą odpornością na stres.

Praca audytora

Zadania na stanowisku audytora są bardzo zróżnicowane. Planowanie i analizowanie wyników kontroli to praca przede wszystkim nad dokumentacją. Należy przygotować harmonogram, zakres, a także listy kontrolne, które będą pomocne podczas audytu. Samo przeprowadzanie kontroli w dużej mierze polega na analizowaniu dokumentacji. Poza tym częścią każdego audytu jest prowadzenie rozmów (tzw. wywiadów) z pracownikami na różnych stanowiskach. W przypadku kontrolowania niektórych norm konieczne jest także pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów oraz wykonywanie obliczeń. W takich przypadkach najczęściej  poza ukończeniem kursu ISO dla audytorów konieczne jest także wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w danej dziedzinie. Warto też zwrócić uwagę, że podczas audytu bardzo ważne jest prowadzenie odpowiednich notatek, na podstawie których  sporządzany jest następnie raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here