emerytura

Od 1 września dla osób będących na emeryturze/rencie zmienił się limit.  Takie zasady wprowadził ZUS, z którymi  warto się zapoznać, aby nie  stracić swoich świadczeń. Jaki jest limit zarobków na emeryturze? Co  nowego czeka emerytów i rencistów? W jakiej sytuacji będzie ograniczona wcześniejsza emerytura?

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/limit-zarobkowy-na-emeryturze-zmiana-zasad/ 

Zarobki na emeryturze, a limit

Nowe zmiany limitów zarobkowych po dotyczą osób, które pobierają rentę z  powodu niezdolności do pracy, rentę rodziną lub mają mniej niż 60 lat (w  przypadku kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn), otrzymują wcześniejszą emeryturę i jednocześnie dorabiają. Jeśli znajdujesz się z jednej z powyższych grup to od września obowiązują Cię nowe limity zarobkowe.

Jaki limit zarobków na emeryturze 2 2020 roku?

Po nowych zmianach wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  emeryci muszą pilnować swoich przychodów. Jeśli przychód przekroczy 6531,90 zł, to Zakład zawiesi takie świadczenie. ZUS zaznacza, że: 

,,MOŻNA DORABIAĆ DO RENTY LUB WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DO OKREŚLONEGO LIMITU PRZYCHODÓW. JEŚLI ZOSTANIE ON PRZEKROCZONY, ZUS BĘDZIĘ MUSAŁI ZMNIEJSZYĆ LUB ZAWIESIĆ WYPŁATĘ TAKIEGO ŚWIADCZENIA”.

Limit zarobków dla rencisty i emeryta

W momencie gdy przychód z działalności objętej obowiązującymi ubezpieczeniami społecznymi takimi jak np. umowa o pracę przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS  musi zawiesić świadczenie. Ta kwota wraz z nadejściem 1 września wynosi 6531,90 zł.

W jakich sytuacjach będą ograniczone wcześniejsze emerytury lub renty?

Osoba korzystająca z renty lub będąca na emeryturze w chwili gdy uzyska  przychód większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1  września kwota ta wynosi 3517,20 zł), ale nie wyższy niż 130% ZUS zmniejszy wynagrodzenie o kwotę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W tym przypadku maksymalne zmniejszenie świadczenia wyniesie:

• 620,37 zł – jeśli emeryt/rencista pobiera świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

• 465,31 zł – jeśli renta pobierana jest z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

• 527,35 zł – jeśli w grę wchodzi renta rodzinna i rencista jest jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobków?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do swojego świadczenia  istnieje możliwość dorobienia bez ograniczeń, w chwili gdy:

•  dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),

•  pobierasz rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,

• dostajesz rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,

• pobierasz rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od Twojej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz też: http://www.cwanywilk.pl/czy-warto-placic-za-linki-sponsorowane/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here