Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach pracowników

Bodźce, to chyba jedna z najskuteczniejszych dróg zdobywania wiedzy. Budowanie intelektualnych zależności opartych na relacji bodziec – wiedza, jest dziś jedną z najbardziej owocnych metod prowadzenia zajęć. Im więcej – nazwijmy to – takich „kanałów”, tym dany materiał jest łatwiej przyswajany. W końcu za pomocą tej właśnie metody poznawaliśmy nasze otoczenie od okresu płodowego, aż do… teraz.

Rzeczywistość rozszerzona jako kanał informacyjny

Rzeczywistość rozszerzona jest czymś zupełnie nowym. Jej pełnego potencjału nie udało nam się odkryć do dziś, choć oczywiście z każdym dniem wykorzystujemy ją do nowych celów. Opisane we wstępie zależności psychosomatyczne człowieka są czymś w rodzaju przestrzeni dla rozszerzonej rzeczywistości, którą można wykorzystać również w procesie szkolenia zawodowego.

Nowoczesna wielopłaszczyznowość

Skuteczność rozszerzonej rzeczywistości w procesie szkolenia nowych kadr, jest związana z wieloma kanałami dostępu, poprzez które może ona oddziaływać na umysł człowieka. Zjawisko to prowadzi do odkrycia zupełnie nowych form kształcenia, które często mają charakter symulacyjny i doświadczalny. Inteligentna rzeczywistość wirtualna to coraz większa liczba zmiennych, które – dzięki odpowiednim algorytmom – mogą symulować realne zdarzenia i sytuacje, bądź też prawdziwych kontrahentów i Klientów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w ramach owej rzeczywistości, mieści się szereg różnych kanałów dostępu, takich jak smartfon, laptop itp.

Prezentacja od nowa

Szkoleniowe projekty 3D, to nowoczesna forma prezentacji danych i przedstawiania ich uczestnikom. Mówiąc kolokwialnie, jest to swoista „trójwymiarowa prezentacja”, która – w przeciwieństwie do prezentacji dwuwymiarowej – nie przedstawia wyłącznie suchych i nudnych faktów. W rzeczywistości trójwymiarowej uczestnik szkolenia staje się jej częścią, nabywając wiedzę w sposób aktywny i poznawczy. Odtąd proces nauczania nie jest przymusem, lecz swoistą przyjemnością. I nie chodzi tu wyłącznie o nowe formy zdobywania wiedzy, ale też o redukcję czasu niezbędnego na podjęcie intelektualnego wysiłku nauczania.

Rzeczywistość rozszerzona w życiu przedsiębiorstwa

Rzeczywistość rozszerzona dla firm może mieć formę nowatorskich szkoleń, kursów a nawet egzaminów zawodowych o ile dopuszczają do tego ogólne rozporządzenia. To jednak nie wszystko! To dzięki niej uczymy się również nowoczesnych metod zbierania i przetwarzania danych, aktualizowania ich i wykorzystywania w dalszej pracy. Wirtualna rzeczywistość przestaje być wyłącznie ciekawostką, bądź gadżetem, lecz staje się narzędziem pracy, równie ważnym co komputer, bądź Internet. Może mieć ona formę usługi, aplikacji, bądź czegokolwiek innego. Jednym słowem – wciąż odkrywamy jej potencjał.

Podsumowując, wirtualna rzeczywistość nie tylko bawi, ale też i uczy. Widać to zwłaszcza na przykładzie jej potencjału szkoleniowego, wykorzystywanego w nowoczesnych i zaawansowanych przedsiębiorstwach. Może więc warto wykorzystać go również i do swoich celów?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here