Jak obliczyć procent składany?

Czym jest procent składany i jak powinien on być obliczany właściwie? O tym wszystkim przekonasz się, sięgając po naszą fachową lekturę, która dostępna jest w poniższych fragmentach tekstu Państwu prezentowanego. Przedstawimy szczegóły na temat wykorzystywania siły procenty składanego oraz pokażemy jej związane z zakładaniem lokaty.

Zakładając, że mamy jakieś wolne środki pieniężne, warto byłoby je wykorzystać jako swego rodzaju kapitał początkowy, który określimy skrótem Kp. Jako natomiast skrót Kn oznaczymy pieniądze, które zostaną zgromadzone na naszym koncie bankowym wtedy, kiedy minie dany, wyznaczony przez nas okres oszczędzania.

Nazwijmy natomiast ten czas znakiem n. Jeżeli natomiast chodzi o nominalną stopę procentową liczoną w skali rocznej, to niech to będzie symbolika R. To na niej i w oparciu o nią ulokujesz początkowy kapitał przez siebie posiadany.

W przypadku zastosowania charakteryzowanej tu siły procentu składanego natomiast możliwe jest oszczędzanie w takiej postaci, że po danym czasie na ten proces wyznaczonym, doliczane są odsetki. Ich się natomiast nie poddaje wypłacaniu, lecz trafiają one do kapitału początkowego wpłaconego na daną lokatę i w konsekwencji tego ją zasadniczo powiększają.

Tym samym tworzy się w pewnym sensie nowa lokata. Jest to kapitał początkowy oraz odsetki, jakie zarobiliśmy. Tak można przechowywać nasze powiększone środki ponownie na następny cykl i znowu. Jest to zatem zarabianie na odsetkach, a z czasem – jeżeli jesteśmy odpowiednio wytrwali w oszczędzaniu, to na odsetkach odsetek i tak w kółko. Ograniczeń w tym przypadku nie ma w ogóle.

Przeważnie czas, jaki trzeba poświęcić na cierpliwe oszczędzanie to rok. Po tym czasie najwięcej lokat gwarantuje dopisanie zarobionych odsetek. Powodem aż tak względnie długiego czasu jest między innymi fakt, że to właśnie taki okres pozwala na bezproblemowe zarobienie czegoś konkretniejszego, oczywiście w zależności od tego, o jakiej kwocie w ogóle mówimy.

Jak obliczyć procent składany?

Generalnie roczne lokaty są polecane wtedy, kiedy mamy spory kapitał początkowy – na przykład duże oszczędności pochodzące ze sprzedaży jakiejś nieruchomości, wygraną czy spadek. Jeżeli natomiast wrzucimy na taką lokatę dość niewielką sumę pieniężną, raczej nie ma co liczyć na kokosy. W przypadku mniejszych kwot operuje się z kolei innymi lokatami, są one zgodnie z aktualnymi ofertami bankowymi lokatami tygodniowymi, miesięcznymi, dwumiesięcznymi, kwartalnymi i półrocznymi.

A teraz przejdźmy do szacunków orientacyjnych, żeby zrozumieć na czym w ogóle ten rodzaj liczenia odsetek i zarabiania polega. A mianowicie, chcąc obliczyć kapitał jaki będzie po n latach, stosując przy tym procent składany, trzeba skorzystać ze wzoru brzmiącego następująco: Kn = Kp x (1 + R) ^ n ( kapitał początkowy razy ( 1 + R ) do potęgi n ). Jeżeli natomiast interesuje nas wyliczenie, jaka placówka bankowa będzie oferowała lepsze warunki lokaty z procentem składanym, stosowany jest następujący wzór wyliczeń: Kn = Kp x ( 1 + R/m ) ^ ( n x m) ( kapitał początkowy razy ( 1 + R/m ) do potęgi n razy m ), z czego jako m rozumie się kapitalizowane w ciągu roku odsetki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here