Czym się różni PIT 36 od 37?

PIT 36 i PIT 37 to dwa różne formularze podatkowe, które muszą być wypełnione przez polskich podatników. Oba formularze są związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ale różnią się nieco swoim zastosowaniem i wymaganiami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm formularzom i omówimy ich różnice, zastosowanie oraz wyzwania z nimi związane.

PIT 36

PIT 36 jest formularzem podatkowym, który jest przeznaczony dla osób, które osiągają dochody z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, działalność gospodarcza, czy też dochody z najmu lub dzierżawy. Formularz ten jest stosowany przez większość podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wymagane informacje w PIT 36

W formularzu PIT 36 podatnik musi podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Następnie należy wprowadzić informacje dotyczące dochodów, takie jak wynagrodzenie za pracę, dochody z umów zlecenia lub o dzieło, dochody z najmu, dzierżawy, czy też dochody z innych źródeł.

Wykorzystanie PIT 36

PIT 36 jest wykorzystywany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla większości podatników. Po wypełnieniu formularza, podatnik musi go złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie określonym przez przepisy podatkowe. W przypadku, gdy podatnik ma nadpłatę podatku, może otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Natomiast w przypadku, gdy podatnik ma zaległości podatkowe, musi uiścić należność.

PIT 37

PIT 37 jest formularzem podatkowym, który jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Formularz ten jest stosowany przez przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z prowadzonej działalności, takiej jak sprzedaż towarów lub usług, wynajem nieruchomości, czy też dochody z innych źródeł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymagane informacje w PIT 37

W formularzu PIT 37 podatnik musi podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Następnie należy wprowadzić informacje dotyczące dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak przychody, koszty uzyskania przychodów, podatek należny oraz inne informacje związane z prowadzeniem działalności.

Wykorzystanie PIT 37

PIT 37 jest wykorzystywany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Po wypełnieniu formularza, podatnik musi go złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie określonym przez przepisy podatkowe. W przypadku, gdy podatnik ma nadpłatę podatku, może otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Natomiast w przypadku, gdy podatnik ma zaległości podatkowe, musi uiścić należność.

Różnice między PIT 36 a PIT 37

Choć PIT 36 i PIT 37 są formularzami podatkowymi związanymi z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, istnieją pewne istotne różnice między nimi. Oto kilka głównych różnic:

PIT 36 PIT 37
Przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej Przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
Dotyczy dochodów z różnych źródeł Dotyczy dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
Wymaga podania informacji o wynagrodzeniach, umowach zlecenia, umowach o dzieło, dochodach z najmu, dzierżawy, itp. Wymaga podania informacji o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, podatku należnym, itp.
Stosowany przez większość podatników Stosowany przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Podsumowanie

PIT 36 i PIT 37 to dwa różne formularze podatkowe, które są stosowane do roz

PIT 36 jest formularzem podatkowym służącym do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, natomiast PIT 37 dotyczy rozliczenia dochodów z pracy na podstawie umowy o pracę lub innych źródeł.

Link do zakupowyporadnik.pl: https://zakupowyporadnik.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here