Karty edukacyjne z matematyki

W programie realizowanym w szkołach średnich, ciągi matematyczne to jedne z podstawowych zagadnień, z którymi musi się zmierzyć każda osoba podchodząca do matury z matematyki. Bardzo często na egzaminie dojrzałości są to najwyżej punktowane zadania, warto więc zrozumieć, jak je wykonywać, by nie utracić ważnych punktów przy jednoczesnym ograniczonym czasie przeznaczonym na ten najważniejszy egzamin. Pomoc oferują karty edukacyjne z matematyki, które w najbardziej przystępny dla ucznia sposób wyjaśniają podstawowe zagadnienia związane z tym działem matematyki.

Ciąg arytmetyczny w kartach edukacyjnych z matematyki

Każdy uczeń realizujący program z matematyki do matury podstawowej z tego przedmiotu, musi umieć wykonywać zadania z ciągu arytmetycznego. Zanim jednak do tego dojdzie, powinien zapoznać się z jego definicją i wzorem ogólnym oraz wzorem na wyznaczanie sumy wyrazów w tym ciągu. Karty edukacyjne z matematyki pozwalają na przykładach zrozumieć te trzy pojęcia, dzięki czemu przebrnięcie przez resztę zagadnień nie sprawia już większych trudności. Uczeń musi także potrafić wyznaczyć różnicę pomiędzy sąsiadującymi elementami ciągu arytmetycznego, określić jego monotoniczność, czyli wykazać, czy ciąg jest rosnący, malejący lub stały, sprawdzić, czy ciąg jest arytmetyczny oraz znaleźć środkowy wyraz ciągu. Dzięki kartom edukacyjnym żadne z tych zadań nie sprawi uczniowi kłopotu.

Ciąg geometryczny w kartach edukacyjnych z matematyki

Znajomość ciągu geometrycznego jest tak samo ważna, jak arytmetycznego i również stanowi nieodzowny element każdej matury podstawowej z matematyki. Uczeń staje tu przed zadaniem poznania definicji i wzoru ogólnego ciągu geometrycznego, metody obliczania ilorazu pomiędzy wyrazami ciągu oraz wzoru na jego sąsiednie wyrazy. Musi wiedzieć, czy ciąg jest rosnący, malejący, stały, a także znać wzór na sumę ciągu geometrycznego i wyznaczać, że dany ciąg właśnie taki jest. Tak samo jak w przypadku ciągu arytmetycznego, karty edukacyjne z matematyki w przejrzysty i łatwy do zapamiętania sposób, pomogą maturzyście zrozumieć zasady zachodzące w ciągu geometrycznym i bezstresowo wykonywać zadania maturalne. Przejrzysty układ graficzny pozwoli na szybsze i bardziej efektywne przyswojenie wiadomości, niż niejeden podręcznik z matematyki. Korzystanie z kart edukacyjnych znacząco wspomaga naukę tego przedmiotu i pomaga utrwalić wiedzę zdobywaną podczas tradycyjnych lekcji matematyki z nauczycielem, a także przydaje się w trakcie rozwiązywania zadań domowych i próbnych matur.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here